Gizlilik ve Güvenlik Politikası

İnovasyon’muz

Marduk inovasyon stratejisini aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • İnovasyon kapasitemizi artırabilmek için inovasyon kültürünü ve uygun çalışma ortamını oluşturmak,
 • Kurum içi girişimcilik bakış açısını yaygınlaştırmak, çalışanlarımızın girişimci yönlerini ve çalışmalarını desteklemek,
 • İnovatif faaliyetleri, ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarının yanında, tüm iş birimlerimize ve faaliyetlerimize yaygınlaştırmak,
 • İnovasyonun önemli bir kaynağı olan dış paydaşlarımız ile yapılan iş birliklerini artırmak ve iş birliklerini daha etkin bir biçimde yönetmek,
 • İnovasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bunları belirli süreçler dahilinde yönetmek.

Marduk, bu stratejisini hayata geçirebilmek adına 2017 yılında Marduk İnovasyon Programı'nı başlatmıştır. Program kapsamında, Marduk şirketinde inovasyon yönetim altyapıları kurulmakta ve mevcut inovasyon yönetim altyapıları geliştirilmektedir. Bu altyapılar Marduk Topluluğu'nun kendine özgü olarak geliştirdiği İnovasyon Yönetim Modeli'ne uygun olarak yapılandırılmaktadır.

Misyonumuz

Türkiye’nin üretim gücünü global pazarlara elektronik köprü kurarak birleştiriyoruz. E-Ticaret pazarına müşterilerimizin oryantasyon sürecini ortadan kaldırarak pazarlara hızlı etkin bir rol almasını sağlıyoruz ve onlara değer katıyoruz. Bilgi ve tecrübelerimizi sürekli güncelleştirerek nitelikli bir takım olmanın verdiği güçle müşterilerimizin beklentilerine zamanında ve etkin çözümler sunuyoruz.

Vizyonumuz

Demir ağlar ile ördüğümüz ülkemizin üretim gücünü elektronik inovatif çözümler getirerek E-ticaret, E-ihracat ve kapıdan-kapıya lojistik destek sunarak yerli üretici – yabancı tedarikçiler arasında küresel köprü kurarak pazarlarda aktif milli oyuncu olmak istiyoruz.

Değerlerimiz

 • Örf ve âdet
 • Adalet
 • Demokrasi
 • Yurt sevgisi
 • Fark Yaratma Memnuniyeti
 • Güvenilir ve Sorumluluk
 • Uzmanlaşma Odaklı
 • Mükemmeliyetçi
 • İnovasyon
 • Tüm Paydaşlara Saygılı
 • Müşterilerine adil, Çalışanlarına Adil
 • Dürüst
 • Sadakat/Bağlılık Duygusu Yüksek