Çevre Politikamız

Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur… Sevgi, çiçek açmayan yere uğramaz. (Eflatun)

Marduk uz pochta kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir.

  • Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak
  • Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamak, bu amaçla yöntemler araştırmak, geliştirmek ve uygulamaktadır.
  • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek
  • Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan kargo poşetleri ve kolileri kullanmak
  • Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmak
  • Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımız da çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek

Çevre politikamızın temel ilkeleridir.